Demolácie

Vyše 20 rokov skúsenosti v oblasti demolácii: výškových objektov ,komínov, chladiacich veží a objektov v súvislej zástavbe . Demolácie vykonávame s použitím výbušnín alebo postupným rozoberaním strojnými mechanizmami, vybavenými hydraulickými kliešťami, pulverizermi a hydraulickými kladivami s dosahom do 35 metrov.