Spracovanie železného odpadu​

Pri demoláciách oceľových konštrukcií pomocou hydraulických klieští, upravujeme kovový odpad na požadovanú veľkosť.