Preprava ADR

Pri výkone trhacích prác a dodávok výbušnín, poskytujeme ich prepravu vlastnými vozidlami ADR.