Referencie

Trhacie práce pri výstavbe R1 Žarnovica - Nová Baňa

Výkonom trhacích prác v lomoch Sokolec a Lehôtka pod Brehmi bola rozpojená hornina dodávaná na zabudovanie rýchlostnej cesty v objeme cca 1,5 mil. ton.

Trhacie prace pri výstavbe R2 Kriváň - Mýtna

Pri výstavbe Estakády sa vykonávajú trhacie práce na výlome základov podporných pilierov a trhacie práce na výlome zárezov .
V uvedenom úseku sa jedná o špecifické trhacie práce malého rozsahu z dôvodu blízkosti štátnej cesty a železničnej trate , počas ktorých je potrebná odstávka štátnej cesty súčasne skoordinovaná s grafikonom železničnej dopravy.

Obilné silo Tvrdošín

Demolácia obilných síl postupným rozoberaním jednotlivých polí zásobníkov a likvidácia obslužnej – velínovej časti riadeným odstrelom.

IMG-6290

Kultúrny Dom Rudňany

Demolácia objektu postupným rozoberaním pomocou demolačnej techniky t.j. pásovými bagrami , vybavenými hydraulickými kladivami a hydraulickými kliešťami.

tatrakon

Tatrakon Poprad

Demolácia priemyselného areálu bývalých konzervární.

CIGEL

Likvidácia baňa a úpravňa Cigeľ

Demolácia postupným rozoberaním a následná recyklácia stavebného a železného odpadu.

Most Kurimany

Likvidácia pri havárii počas výstavby diaľničného mosta Iliašovce Kurimany. Odstrel podpernej konštrukcie havarovaného mosta.

Komín v obci Košeca

Staticky narušený komín, vysoký 35 m , ohrozujúci svoje okolie , bol odstránený riadeným odstrelom.

Severný obchvat Banská Bystrica rýchlostnej cesty R1

Pri výstavbe rýchlostnej cesty sa vykonávali trhacie práce na výlome zárezu , ktorého dno sa priblížilo k stropu železničného tunela v aktívnej prevádzke na vzdialenosť 6m.

Odstránenie zvyškov vodného stupňa Smižanská Maša

Predmetom zákazky bolo odstránenie vodnej bariéry t.j. kamenného stupňa s časťou kamenného dna , oceľových rúr naplnených betónom, odstránenie betónových konštrukcii hrádze , úprava brehov a koryta rieky v mieste stavby. Týmito úpravami sa zregulovalo a sprieplavnilo koryto rieky Hornád v uvedenom úseku.