Recyklácia stavebného odpadu

Po každej demolácii, je požadovaná recyklácia vzniknutého odpadu tj. jeho následné zhodnotenie. Máme k dispozícii 4 mobilné jednotky (čeľusťové drviče, odrazové drviče) a triediče, na úpravu podrveného materiálu na požadované frakcie. Pri recyklácií vykonávame roztriedenie jednotlivých druhov odpadu (betón, železobetón, tehly, drevo, plasty, kovový šrot).