Spracovanie kameniva​

V zazmluvnených kameňolomoch, vykonávame taktiež v rámci full-servis rozpojenú rúbaninu drvením a triedením, na požadované frakcie.