Špeciálne demolácie

Demolácie pevných štruktúr (betón, železobetón, FE konštrukcie) vo výrobných halách za plnej prevádzky. Demolácie v súvislých zástavbách bez poškodenia vedľajších objektov. Demolácie pri haváriách pri vysoko rizikovom nasadením.